Omschrijving

Dit is een samenwerking met 4D Projectontwikkeling. Klik hier voor meer informatie.

Op voormalige Yulius-locatie achter de nieuwe woontorens aan de Overkampweg komt een gebouw met ca. 130 (senioren-) woningen verdeeld over 5 bouwlagen. Voor alle woningen is in het gebouw de mogelijkheid aanwezig om zorg verleend te krijgen. Het parkeren voor auto’s is opgelost binnen het gebouw, in de 2-laagse overgang naar de parkeergarage van de direct aangrenzende woontorens. Dit gebouwdeel wordt voorzien van een groen dak.

De opzet van het gebouw is carré vormig waarbij de woningen gerangschikt zijn rondom een groene centrale hof. Bestaande bomen worden zo veel mogelijk behouden in deze hof en nieuwe bomen worden aangeplant. De carré vorm van het gebouw wordt aan de zuidwest kant bij de hoek van het gebouw onderbroken door een grote opening die tot doel heeft de hof van licht, lucht en ruimte te voorzien en die het gebouw qua uitstraling naar de zuidwest hoek zachter maakt. De gevels van het gebouw hebben, als tegenhanger van het sterk verticale karakter van de woontorens, een sterk horizontale opzet die de overgang naar de open ruimte aan de zuidwest zijde zachter maakt en qua maat en schaal meer aansluit bij de overige bebouwing van het ziekenhuis.